“In het Zuiderpark moet het voor iedereen prettig en veilig zijn.”

“In het Zuiderpark moet het voor iedereen prettig en veilig zijn.”

“In het Zuiderpark moet het voor iedereen prettig en veilig zijn”, is het motto van de Werkgroep Veiligheid & Leefbaarheid

Of het nu gaat om het plaatsen van toiletgebouwen, het melden van kapotte verlichting en de overlast van slapende daklozen; het betreffen allemaal zaken waar de Werkgroep Veiligheid & Leefbaarheid van de Stichting Zuiderpark zich mee bezig houdt.
Tijdens een gesprek dat een vertegenwoordiger van de Werkgroep PR & Communicatie had met Ineke Dijkstra van deze werkgroep -in aanwezigheid van twee dames van het Handhavingsteam- werd duidelijk hoe veelzijdig deze werkgroep eigenlijk is.

Het Begin

Naar aanleiding van een uitnodigingsbrief anderhalf jaar geleden van de stadsdeeldirecteur om na te denken hoe het Zuiderpark aantrekkelijker kan worden gemaakt, heeft Ineke gereageerd. Zij vindt het park prachtig en is graag bereid met ideeën en suggesties te komen om te kijken hoe het Zuiderpark nog attractiever kan worden.
Gezien haar activiteiten voor o.a. het Wijkberaad Leyenburg, was het voor haar een vrij logische keuze om zich vooral in te zetten voor de thema’s leefbaarheid en veiligheid. Intussen is de Stichting Zuiderpark opgericht. Naast contactpersoon voor de werkgroep Veiligheid & Leefbaarheid is Ineke ook gevraagd om in het bestuur van de stichting plaats te nemen.

De verschillende werkgroepen die werden opgericht hielden op een van de bijeenkomsten een presentatie wat hun plannen voor het park zijn. Ook de werkgroep Veiligheid & Leefbaarheid had een aanzienlijke lijst met onderwerpen die tijdens een bijeenkomst werden toegelicht. In de korte tijd dat de Stichting Zuiderpark is opgericht, zijn er al enkele punten gerealiseerd.
Zo staan er op diverse plekken verspreid door het park (maar met name bij de in- en uitgangen) grote borden met foto’s van o.a. werkgroep vertegenwoordigers, ondernemers en bewoners met een spreuk of wens die op het Zuiderpark betrekking heeft. Op een van deze borden zijn de foto’s vervangen door gaten, waar bezoekers hun hoofd doorheen kunnen steken en zich zo laten fotograferen.

Waterspeeltuin

Op een van de informatie avonden werd een plan gepresenteerd voor een nieuwe waterspeeltuin ter gedeeltelijke vervanging van de bestaande waterspeeltuin in de buurt van het hertenkamp.
Bij de nieuwe opzet wordt de speeltuin transparanter en overzichtelijker. Omdat ook de heuvel verdwijnt, is het houden van toezicht op de nieuwe speeltuin eenvoudiger te realiseren. De dames van het Handhavingsteam beamen dat dit meer open karakter van de waterspeeltuin het veiligheidsgevoel van de gebruikers (kinderen) en degenen die er bij zitten (veelal de ouders), zal  vergroten.

De aanleg van de nieuwe speeltuin is overigens al gestart (zie foto).

Aanleg nieuwe speeltuin in het Zuiderpark Den Haag

Toiletten

Een voorziening waar verder veel vraag naar was, waren mobiele (Dixie) toiletten. Daarvan zijn er enkelen geplaatst (zie foto). Maar daarnaast gaven bezoekers ook aan enkele vaste toiletgebouwen te missen, waar men de gelegenheid heeft om handen te wassen en baby’s te verschonen. Dergelijke toiletgebouwen zijn reeds in diverse andere parken aanwezig. Omdat dit best een dure voorziening is, wordt gekeken naar alternatieve oplossingen, zoals het plaatsen van een tank in de grond i.p.v. leidingen en zonnepanelen voor de benodigde energie i.p.v. elektriciteit.

De onlangs geplaatste drinkwaterpunten door Dunea zijn met veel enthousiasme ontvangen!

Dixies in het Zuiderpark Den Haag

WhatsAppgroep en handhaving

En hoe vervelend het ook is, we kunnen er niet omheen dat er helaas ook negatieve dingen gebeuren in het Zuiderpark. Variërend van vernielde bijenkasten en waterfietsen, een mobiel toilet en riet dat in brand is gestoken tot het mishandelen van zwanen. Ook het illegaal slapen in het park zorgt voor overlast.
Ineke beaamt dat deze misstanden inderdaad hebben gespeeld of nog spelen. Maar gelukkig is ook daar vrij snel actie op ondernomen. Zo is het aantal handhavers uitgebreid met zes extra mensen in het Zuiderpark die ook in de avonden en weekenden aanwezig zijn. In elk geval tot 1 oktober 2018.
Daarnaast is er een WhatsApp-groep opgericht waar misstanden kunnen worden gemeld. Mensen die in deze groep zitten, geven ongeregeldheden die zij zien door via die groep. Zo kan er snel actie worden ondernomen. Er maken thans 35 deelnemers deel uit van deze groep. Maar meer deelnemers zijn natuurlijk van harte welkom. “Hoe meer ogen en oren in het Zuiderpark”, hoe veiliger en prettiger het is voor iedereen”.

Opgeven voor de WhatsApp-groep kan d.m.v. het sturen van een berichtje naar whatsapp@zuiderparkdenhaag.com met uitsluitend uw mobiele tel.nr. en voornaam.
Hierbij een link van RTV-West over de extra handhavers in het Zuiderpark en de problematiek betreffende het overnachten in het park door dak- en thuislozen.
Op het wensenlijstje van de werkgroep staat verder om cameratoezicht te realiseren bij de in- en uitgangen van het Zuiderpark. Zo is altijd na te gaan wie er (vooral ’s-nachts) het park in – en uit gaan.

Evenementen

“Er zijn mensen die naar het Zuiderpark komen voor de rust, maar er zijn ook mensen die het park bezoeken omdat ze er iets willen beleven. Hoe maak je het iedereen naar de zin?” vraag ik Ineke.

Ineke antwoordt dat het punt is dat er momenteel tien grootschalige evenementen in een jaar zijn. “Dat is best veel. Denk je aan meer kleinschalige evenementen, dan kun je het zowel de groep die wat levendigheid zoekt naar de zin maken, als de bezoekers die er voor de rust komen tevreden houden. Het gaat om het vinden van de juiste balans. En het gaat bij grootschalige evenementen en festivals niet alleen om de overlast in het park, maar ook in de omgeving zorgt het vaak voor ongemak. Denk alleen al aan de parkeerproblematiek. Parkpop en Milan zijn de mensen intussen wel aardig gewend. Maar moet er vuurwerk worden afgestoken? De overheid is juist bezig om de overlast door vuurwerk terug te dringen. En hier wordt vuurwerk afgestoken met een kinderboerderij en een hertenkamp in de directe omgeving. Daar moet echt beter over worden nagedacht”.

Terug naar wat er verder al is gerealiseerd in het Zuiderpark, noemt Ineke het plaatsen van een het aantal extra vuilcontainers. We hopen op een verdere uitbreiding, maar we zijn in ieder geval blij met deze extra vuilcontainers.

Ook leuk om te melden is het feit dat in de kinderboerderij Herweijerhoeve een bank is geplaatst waar je je telefoon kunt opladen. Ook hebben ze er WiFi.

De werkgroep heeft u nodig

Aanvankelijk kreeg de werkgroep van Ineke ook veel ondersteuning van mensen van het BIT team. Helaas hebben die onlangs af moeten haken, omdat zij zich ook nog met andere activiteiten bezig houden en het voor hen te druk werd. Daarom doet Ineke hierbij een dringend beroep op iedereen -vooral bewoners die rondom het Zuiderpark wonen- om zich als vrijwilliger bij deze werkgroep aan te sluiten. Er is nog genoeg te doen, er zijn nog voldoende ideeën die verder moeten worden uitgewerkt, maar daar hebben we wel uw hulp bij nodig!

Mocht u interesse of nadere informatie nodig hebben, stuurt u dan een mailtje naar  werkgroepen@zuiderparkdenhaag.com o.v.v. Veiligheid & Leefbaarheid

Het Zuiderpark wacht op u….!!

 

Tekst: Rick Baron
PR & Communicatie