Contact

Contact en correspondentie

 

Correspondentieadres
Stichting Zuiderpark
Eeldepad 3
2541 JG  Den Haag

info@zuiderparkdenhaag.com

Bestuur
Cheng Kuo, voorzitter
Rénee Ophem-Marcus, secretaris - penningmeester
Charles Crown, vervangend voorzitter en bestuurslid
Ineke Dijkstra, algemeen bestuurslid
Ingrid Wiashi, algemeen bestuurslid

bestuur@zuiderparkdenhaag.com

Het bestuur van Stichting Zuiderpark is op zoek naar:

  • Nieuwe penningmeester, kijk hier voor de vacature.
  • Nieuw algemeen bestuurslid, kijk hier voor de vacature

Werkgroepen
werkgroepen@zuiderparkdenhaag.com (algemene vragen)
Werkgroep Sport en Spel
sportenspel@zuiderparkdenhaag.com
Werkgroep PR & Communicatie
prencommunicatie@zuiderparkdenhaag.com


Andere mailadressen
prijsvraag@zuiderparkdenhaag.com  indien van toepassing er een prijsvraag is
bankje@zuiderparkdenhaag.com   Om naar te mailen over de roots van het bankje
advertentie@zuiderparkdenhaag.com voor uw vragen over de advertentiemogelijkheden via onze website.

 

Bankrekening
NL14RABO0328920983
t.n.v. Stichting Zuiderpark Den Haag.

KvK nummer
69880867