Contact

Contact en correspondentie

 

Correspondentieadres
Stichting Zuiderpark
Mr. P. Droogleever Fortuynweg 69
2533 SP Den Haag

info@zuiderparkdenhaag.com
bestuur@zuiderparkdenhaag.com

werkgroepen@zuiderparkdenhaag.com (algemene vragen)
prijsvraag@zuiderparkdenhaag.com (indien van toepassing)

Werkgroep Sport en Spel
sportenspel@zuiderparkdenhaag.com

Werkgroep PR & Communicatie
prencommunicatie@zuiderparkdenhaag.com

 

Bankrekening
NL14RABO0328920983
t.n.v. Stichting Zuiderpark Den Haag.

KvK nummer
69880867