Home

Het is weer toegestaan om te barbecueën in het Zuiderpark op de daarvoor aangewezen plekken en met de geldende richtlijnen van het RIVM. 

Red het Zuiderparktheater, teken de petitie!

Beste bezoekers en liefhebbers van het Zuiderparktheater.

De adviescommissie voor het Kunstenplan 2021-2024 heeft een negatief advies aan de gemeente Den Haag aangeboden: zij adviseert de subsidieaanvraag niet te honoreren. Dit zou betekenen dat het Zuiderparktheater STOPT te bestaan als dit advies wordt overgenomen door de wethouder, het college en/of de gemeenteraad van Den Haag. Dus teken de petitie voor het behoud van het Zuiderparktheater. Volg de link en teken de petitie.

Alvast bedankt...

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.