Tilduivenbond Ons Belang

Tilduivenbond "Ons Belang"

De vereniging behartigt de belangen van aangesloten leden van de Haagse Tilduivensport. Ons belang is opgericht in 1920 en koninklijk goedgekeurd sinds 1926. De vereniging staat, door de inzet van bestuur en ruim 400 leden, vanaf 2014 op de lijst van cultureel immaterieel erfgoed.

Het bestuur overlegd met gemeenten en woningbouwverenigingen over bouwtechnische zaken en het verlenen van (omgevings)vergunningen aangaande het beoefenen van de tilduivensport.

Voor wie: iedereen met een passie voor tilduiven
Prijs: Nieuwe leden voor €10,00,- dit lopende jaar 2018, daarna €20,00,- per jaar.

      Marie Heinenweg 15, 2533 SX Den Haag
     06-226 01 815
    info@tilduivenbondonsbelang.nl
     www.tilduivenbondonsbelang.nl