Verhaal van Donata

Het Zwanenmeer van Tschaikowsky

Mijn grootouders kochten het huis in de Vlasakkersstraat in wat men toen de Zuiderparkbuurt noemde, al kort nadat het werd opgeleverd en zij waren de eerste bewoners. Mijn moeder woonde er vanaf haar elfde levensjaar en uiteindelijk kwam zij er met haar gezin terecht. Ik was haar jongste kind, geboren in 1950. Nu woon ik in het huis, al mijn leven lang… Gedurende al die jaren speelde het Zuiderpark een