Vacatures

Vacature Penningmeester

De penningmeester van Stichting Zuiderpark is allereerst bestuurslid met de specifieke taak het beheren en bewaken van de financiën van de stichting. Hij/zij neemt daartoe deel aan de vergaderingen van het bestuur (5 x per jaar).

De penningmeester, houdt zo mogelijk wekelijks/maandelijks de stand van ontvangsten en uitgaven bij en doet tijdens de bestuursvergaderingen verslag van de voorbije periode. Hij/zij verstrekt in juli een halfjaaroverzicht van de financiën.

Lees verder>>>

Vacature Algemeen bestuurslid

Het algemeen bestuurslid is een maatschappelijk betrokken persoon die het belang van het investeren in een actieve betrokkenheid van bewoners bij de lokale democratie onderschrijft. Het algemeen bestuurslid is enthousiast over en heeft affiniteit met de missie, visie van Stichting Zuiderpark in brede zin en met de taken en lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij/zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties. Het algemeen bestuurslid heeft een achtergrond in lokale politiek, maatschappelijke organisaties of de overheid en inspireert de overige bestuursleden en laat zich inspireren.

Lees verder>>>