Verloot Je Zooitje

Verloot Je Zooitje

Het vermoeden is dat het extreem druk zal worden in het Zuiderpark aangezien veel mensen dit jaar in eigen land blijven, dus zwerf afval zal dan toenemen o.a. veroorzaakt door BBQ en pick-nickers. Dus over een periode van 31 dagen is ‘Verloot Je Zooitje’ actief in het Zuiderpark. Start donderdag 30 juli en eindigt zondag 30 augustus 2020. De Pop-Up locatie wordt het pomp huisje, openingstijden zijn van 14.00 tot 20.00 uur, bij de natuurspeelplaats. Ook rijdt er een bakfiets (mobiel inleverpunt) door het park, deze heeft tot beschikking grijpstokken, lootjes, afvalzakken, latex handschoenen, EHBO doos, afval weegschaal en een grote klok met timer.

Als de bakfiets op een drukke plek arriveert wordt er aan de bezoekers korte uitleg over het project ‘Verloot Je Zooitje’ gegeven. Iedereen krijg een plek om die schoon te maken binnen 2 minuten, vandaar de klok en een grote toeter gaat als de twee minuten zijn verstreken. De afvalzakken worden ingezameld en de lootjes worden verstrekt voor de ingeleverde afvalzakken, dit alles wordt natuurlijk gedaan volgens de RIVM richtlijnen.

Bij minder drukke dagen en minder weer gaat de bakfiets, de omliggende wijken, speeltuintjes en winkelcentra in de buurt bezoeken om aandacht te generen voor ‘Verloot Je Zooitje’ en op locatie wordt de mogelijkheid geboden om zwerfafval te verzamelen met een tijdsduur van 5 minuten. Dan word ook verwezen naar de vaste locatie in het Zuiderpark.

Op de Pop-Up locatie, pomp huisje in het Zuiderpark, worden alle afvalzakken verzameld en dagelijks of meerdere malen per dag opgehaald. Op deze locatie is ook de uitgifte van prikkers, handschoen, flyers en (gele) vuilniszakken en natuurlijk inlevering van de afvalzakken.