Zuiderpark is TOP!!

Zuiderpark is TOP!!

De Stichting Zuiderpark is momenteel volop bezig om allerlei ideeën en suggesties te verzamelen om de aantrekkelijkheid van het park te verhogen. Zij is met diverse groeperingen, ondernemers en individuele gebruikers van het Zuiderpark daarover in gesprek. Een groep die zeker niet moet worden overgeslagen zijn de jongeren. Wat zijn hun gedachten om het park een “boost” te geven.

Wij spraken hierover met Patrycja, die samen met haar vriend Mario meedenkt en ideeën heeft over het Zuiderpark.

 Skatebaan

Patrycja heeft ongeveer 6 jaar geleden vanuit Polen, waar zij vandaan komt, mee gedaan met een leerlingen uitwisseling, met als doel kinderen een betere vakantie te geven. Uiteindelijk heeft ze zich in Den Haag gevestigd en hier haar Surinaamse vriend Mario leren kennen.

Mario is een fanatieke BMX’er en wil daarmee carrière maken. Hij is vaak te vinden bij de skatebaan in het Zuiderpark.

Zo ook in de zomer van 2017 waar Blockjam, georganiseerd door de Stichting Aight, (inmiddels overgenomen door Stichting Mooi!, Welzijn en ondersteund door de Jeugdraad Zuiderpark) diverse straat wedstrijden had georganiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan half pipe, skateboard en BMX competities, graffiti en breakdance workshops. Een van de doelstellingen van de Blockjam is dat jongeren leren goede contacten te maken met verschillende partijen, zoals ondernemers, om gezamenlijk meer activiteiten en evenementen in het Zuiderpark te kunnen realiseren.

Daar raakten Mario en Patrycja in contact met de jongerenwerker van Moerwijk en wilden zij zich inzetten om een aantal ideeën uit te werken om het Zuiderpark veelzijdiger en aantrekkelijker te maken.

Ook ontstond het idee om de skatebaan een flinke opknapbeurt te laten geven en uit te breiden. Helaas waren er op dat moment geen financiële middelen meer beschikbaar, omdat de gemeente net akkoord was gegaan om een compleet nieuwe speeltuin te realiseren op de locatie waar nu de waterspeeltuin ligt in het Zuiderpark. Maar Mario en Patrycja gingen niet bij de pakken neerzitten en gaan een nieuwe poging wagen om in 2018 alsnog een verzoek te doen voor het opknappen van het skateparkje. Want dat is hard nodig. Zwerfvuil, glas, drugs, de aanwezigheid van daklozen enz. maken die plek nu niet bepaald aantrekkelijk op dit moment.

“Uiteraard proberen Mario en ik er nog meer jongeren bij te betrekken”, zegt Patrycja, “zodat we ook van hen kunnen horen wat zij missen in het Zuiderpark en wat er zoal kan worden verbeterd”.

Tour on wheels

Een heel mooi plan waarvoor zij zich sterk willen maken is de organisatie van “Tour on wheels”.

Dit plan is ingegeven door de eenzaamheid waar ouderen vaak mee te kampen hebben en waar zij iets aan proberen te doen. Het plan houdt in dat ouderen in een rolstoel met een jongere een bepaald traject afleggen in het Zuiderpark. Onderweg krijgen ze dan diverse opdrachten en puzzels. Het is dus een wedstrijd. Wanneer dit evenement slaagt, zou het bijvoorbeeld 1 keer per kwartaal kunnen worden georganiseerd.

 Verlichting en samenwerken met Sportcampus

Maar de jongeren hebben nog meer ideeën. Zo zouden de aanwezige sportvelden beter kunnen worden benut, kan er meer “mobiele horeca” aanwezig zijn, de verlichting worden verbeterd en niet alleen door meer lantaarnpalen, maar lampjes in de wegen en paden zodat je in het donker precies zien hoe die lopen en ook als bewegwijzering kunnen dienen. Meer toezicht door politie en handhaving vinden ze ook wenselijk.

Er zijn natuurlijk ook mensen die juist meer rust in het park willen, waar zij zo van genieten. Die zien een toename van activiteiten vaak helemaal niet zitten.

Patrycja reageert daarop door te zeggen dat het moeilijk is om het iedereen voor 100% naar de zin te maken. Het Zuiderpark is echter zo groot, dat er altijd genoeg plek is waar je tot rust kunt komen. Bovendien hoeven niet alle evenementen gepaard te gaan met een hoop geluid en lawaai. “Zo hebben we ook het plan om voor de jongere kinderen met Pasen eieren te verstoppen in het park. Verder willen we ook kijken of we in samenwerking met de nieuwe Sportcampus een leuk sportief evenement kunnen organiseren, bijvoorbeeld een variant op de City-Pier-City Loop, maar dan een Zuiderpark-City-Zuiderpark Loop”, zegt Patrycja enthousiast, die het Zuiderpark echt top vindt!

“Of ik nog een slotgedachte heb? Ik vind dat ouders in zijn algemeenheid wat meer toezicht op hun kinderen moeten houden”, besluit ze.

Rick Baron

Communicatiemedewerker St. Zuiderpark Den Haag