Verhaal van Jan

Ontstaan van het Stoomtreintje in het Zuiderpark

Het ontstaan van de vereniging Al 48 jaar is het stoomtreintje gevestigd in het Zuiderpark. Op één volgende generaties hebben als kind, met hun ouders of opa en oma, een ritje met het treintje gemaakt. Leuk om voor 100 jaar Zuiderpark herinneringen op te halen hoe het treintje in het park ontstaan is. Eind 1974 werd door enkele bouwers van model-stoomlocomotieven het plan gesmeed voor de bouw van een spoorbaan

De Haagsche Vrijwillige Reddings Brigade in het Zuiderpark

Het is 1942 als de Duitse bezetter verbiedt dat de Reddingsbrigade Den Haag – de Haagsche Vrijwillige Reddings Brigade – nog langer het Haagse strand bewaakt. De kust wordt immers “Sperrgebiet” en deel van de “Atlantic Wall”! Er zijn grote zorgen binnen de vereniging hoe het materiaal veilig te stellen. Met name de reddingsflotteurs (Tomboten) vormen de grootste bron van zorgen. Twee vooraanstaande medewerkers van de (toen nog) Gemeentelijke Plantsoenendienst