De Haagsche Vrijwillige Reddings Brigade in het Zuiderpark

De Haagsche Vrijwillige Reddings Brigade in het Zuiderpark

Het is 1942 als de Duitse bezetter verbiedt dat de Reddingsbrigade Den Haag – de Haagsche Vrijwillige Reddings Brigade – nog langer het Haagse strand bewaakt.

De kust wordt immers “Sperrgebiet” en deel van de “Atlantic Wall”! Er zijn grote zorgen binnen de vereniging hoe het materiaal veilig te stellen. Met name de reddingsflotteurs (Tomboten) vormen de grootste bron van zorgen. Twee vooraanstaande medewerkers van de (toen nog) Gemeentelijke Plantsoenendienst verzinnen een list!

In het Zuiderpark weten zij wel een plekje (verscholen) in het groen waar een strandloods kan worden opgebouwd als onderdak voor de waardevolle boten! Volkomen illegaal, nergens geregistreerd, maar zo veilig als wat!

Als de oorlog eindelijk voorbij is en de bewakingstaak in de zomers weer kan worden opgepakt, blijft de loods staan. Een schitterende plek voor opslag in de winter, maar ook  - gelegen aan een van de vijvers in het park – een passende mogelijkheid voor opleiding en training in het voor- en naseizoen!

Een hoek van het park wordt afgesloten zodat – samen met de buren: de Haagse Politie Sport Vereniging jaren achtereen geprofiteerd kan worden van de groene beschutte omgeving in het licht van de doelstelling van de vereniging(en). De locatie wordt echter bedreigt als de loods door de tand des tijds zover is aangetast dat dit een bouwval dreigt te worden.

Herbouw is een heikel punt. Immers: nergens is sprake van enige registratie en nieuwbouw zou toch niet kunnen plaats vinden zonder aansluiting op de nodige nutsvoorzieningen. (gas, licht, water, riool…..!) Bovendien – zo is de vrees binnen de gemeente – zou het wel eens een “feestverblijf” voor de reddingsbrigade kunnen worden.

Er is flink onderhandeld in die dagen, waarbij vanuit de HVRB sterk werd benadrukt dat het zou moeten gaan om een onopvallende nieuwbouw (groenachtig bruin of anders bruinachtig groen) louter en alleen voor opslag, opleiding en trainingsdoelen. En dat deed de besluitvorming “kantelen”.

Opnieuw deed zich een dreiging voor toen er brand werd gesticht aan de loods.

Het is aan de medewerking van de (toen nog) Gemeentelijke Haagse Brandweer te danken, dat er opnieuw mocht worden herbouwd en dat de loods nog altijd verscholen in het groen zo’n belangrijk onderdeel van de strandveiligheid is!

Jan

Foto: Zuiderpark, gezicht op een vijver 1940
Vervaardiger: Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting
Bron: Haags Gemeentearchief